Obavijest o dopunama u ponudi dodatne usluge Detaljni izvještaj o pozivima/saobraćaju od 1.marta 2020. godine

U Cjenovniku BH Telecoma su izvršene izmjene koje će se primjenjivati od 1.marta 2020. godine.

Između ostalih izmjena, od 1.marta se uvodi mjesečna naknada za dostavu  Detaljnog (mjesečnog) izvještaja o ostvarenim pozivima/saobraćaju putem pošte za korisnike fiksne i mobilne telefonske usluge.

Mjesečno dostavljanje Detaljnog izvještaja o ostvarenim pozivima/saobraćaju putem pošte će se  realizirati uz mjesečnu naknadu od 3,90 KM za jedan telefonski broj. 

Mjesečni detaljni izvještaj se dostavlja u kontinuitetu dok korisnik ne podnese zahtjev za deaktivaciju usluge.

Ukoliko ne želite od 1.3.2020. plaćati navedeni iznos naknade, potrebno je da dodatnu uslugu Detaljni izvještaj o pozivima/saobraćaju putem pošte odjavite.

Korisnici fizička lica ovu dodatnu uslugu mogu odjaviti /deaktivirati/ na prodajnim mjestima BH Telecoma ili pozivom na besplatni broj 1444 Kontakt centra BH Telecoma (*kako bi se korisnik identifikovao, poziv na broj 1444 mora biti upućen sa broja telefona na kojem se vrši odjava/deaktivacija usluge).

Korisnici pravna lica  ovu dodatnu uslugu mogu odjaviti /deaktivirati/ na prodajnim mjestima BH Telecoma ili slanjem zahtjeva za deaktivaciju usluge na memorandumu pravnog lica, ovjerenog pečatom pravnog lica, na mail adresu: poslovna.podrska@bhtelecom.ba ili na fax broj: 1425.

Korisnicima koji do 1.marta ne deaktiviraju dodatnu uslugu dostave Detaljnog izvještaja o ostvarenim pozivima/saobraćaju putem pošte, automatski će nakon toga započeti tarifiranje mjesečne naknade za ovu uslugu za naredni period.

Pozivamo korisnike da i dalje koriste uslugu Detaljni izvještaj o ostvarenim pozivima/saobraćaju prema njihovim potrebama, koji će im i nakon 1. marta  biti dostupan BESPLATNO putem sljedećih kanala: printana verzija na prodajnim mjestima BH Telecoma, dostava na e-mail, putem web stranice BH Telecoma i mobilne aplikacije BH Telecoma.

Istovremeno  obavještavamo korisnike da se od 1.marta ove godine iz ponude povlače opcije:

·         Detaljni izvještaj o pozivima naknadno na zahtjev  (poštom) za fiksnu telefonsku uslugu

·         Detaljni izvještaj o pozivima naknadno na zahtjev (na CD-u) za fiksnu telefonsku uslugu (pravna lica)

·       mogućnost filtriranja saobraćaja koji se prikazuje na detaljnim izvještajima, tj. ukidanje odvojenih izvještaja (npr. samo za mobilni saobraćaj, za međunarodni i dr.)

Dodatna obavijest za korisnike: "Dostava izvještaja o pozivima uz račune i dalje je besplatna" i možete  je  pročitati ovdje.


Cijene i uslovi koji će se primjenjivali za korisnike fiksne i mobilne telefonske usluge BH Telecoma

 od 1.marta 2020.godine.

Detaljni izvještaj o pozivima i drugom ostvarenom saobraćaju

Jedinica mjere

Cijena bez PDV

Cijena sa PDV

Mjesečno dostavljanje izvještaja:

a)       putem pošte

b)       e-mailom

Mjesečno po izvještaju za jedan telefonski broj

3,33 KM

besplatno

3,90 KM

besplatno

Napomena:

a)        Za redovno, mjesečno dostavljanje detaljnog izvještaja o pozivima i drugom ostvarenom saobraćaju za prethodni obračunski period potrebno je da pretplatnik podnese zahtjev za aktivaciju usluge.

b)       Mjesečni izvještaj se dostavlja u kontinuitetu sve dok korisnik ne podnese zahtjev za deaktivaciju usluge.

Vanredni detaljni izvještaji:

a)        preuzimanje u štampanoj formi na prodajnom mjestu

b)       dostava putem e-maila

Jednokratno/po izvještaju za jedan telefonski broj

besplatno

besplatno

besplatno

besplatno

Napomena:

a)        Detaljni izvještaj o pozivima i drugom saobraćaju za prethodne i završene obračunske periode, do 12 mjeseci unazad, korisnik može dobiti na prodajnom mjestu BH Telecoma ili elektronski na e-mail adresu.

b)       Detaljni izvještaj za tekući i prethodni obračunski period je omogućen besplatno i na web portalu BH Telecoma, te putem mobilne aplikacije.

 

 

 

31.01.2020