Obavijest korisnicima o izmjenama u Cjenovniku koje se odnose na uslugu posebne tarife - Premium rate

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 7.2.2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika za uslugu posebne tarife - Premium rate, koje se odnose na:

a) Izmjene cijene po pozivu za numeracije: 090 291 1xx, 092 291 xxx i 094 291 xxx sa cijenom od 0,57 KM sa PDV-om po pozivu na cijenu od 1,75 KM sa PDV-om po pozivu,

b) Ukidanje ograničenja maksimalne dužine trajanja poziva od 3 minute za numeracije: 090 291 1xx, 092 291 xxx i 094 291 xxx.

 

Izmijenjen Cjenovnik i prilozi Cjenovnika 6.20. „Specifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Korisnika“ i 6.20.1. „Specifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Pretplatnika/Operatora usluga s dodatom vrijednosti će biti dostupni ovdje.

 

 

08.01.2019