Nova Cloud usluga „Kolokacija u Data Centru BH Telecoma"

U ponudi za poslovne korisnike od 1. septembra

Kolokacija u Data Centru BH Telecoma je usluga koja osigurava profesionalno rješenje za korisnike koji imaju potrebu za izmještanjem IT serverske infrastrukture.

Usluga kolokacije korisniku omogućava centralizaciju serverske infrastrukture, smanjenje troškova održavanja i kontinuitet poslovanja smještanjem ključne ICT infrastrukture u siguran BH Telecom Data Centar.

Osnovne karakteristike usluge:

•             cjelovito rješenje uz dedicirani pristup,

•             24/7 tehnička podrška i upravljani/managed servisi,

•             fizičko osiguranje i zaštita prostora,

•             visoki tehnički i sigurnosni standardi,

•             CAPEX ušteda (bez kapitalnih troškova) oprema se smješta u siguran i profesionalan Data Centar,

•             Data Centar, primarni disaster recovery site u BiH 

Usluga Kolokacija u Data Centru BH Telecoma uključuje: komunikacione ormare, klimatizaciju, električno neprekidno napajanje, direktnu vezu od korisnika do Data Centra uz sigurnost i održavanje dostupno kroz managed servise.

Također, korisnicima je stalno dostupna kolocirana oprema i omogućeno je povezivanje lokacija korisnika sa kolociranom opremom dediciranim linkovima pristupne brzine do 1/1 Gbps.

Usluga je kreirana za poslovne korisnike koji žele vlastitu dediciranu serversku i mrežnu infrastrukturu velikog kapaciteta, bez ikavih troškova za izgradnju i održavanje vlastitog prostora za smještaj opreme, najam i održavanje mrežne infrastrukture.

BH Telecom Data centar uređen je prema TIER 3 standardima (raspoloživost 99,982%; 1,6 sati dozvoljenih nenajavljenih prekida godišnje; redundancija (N+1)), koji u potpunosti zadovoljavaju bezbijedonosne i tehničke uslove.

BH Telecom posjeduje Certifikate ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.

 

 

01.09.2019