AKCIJSKA PONUDA usluge Paket za fiskalne kase BH Telecoma

za korisnike u Brčko Distriktu BiH od 21. marta do 19. maja 2019. godine

BH Telecom povodom obavezne fiskalizacije u Brčko Distriktu BiH realizira promotivno-prodajnu akciju za potencijalne/nove korisnike u periodu od 21. marta do 19. maja 2019. godine.

 

Korisnici koji u toku trajanja ove akcije zaključe ugovor ili podnesu zahtjev za korištenje usluge Paket za fiskalne kase BH Telecoma oslobođeni su plaćanja prve tri mjesečne naknade za uslugu, u periodu od prva tri mjeseca od zaključivanja ugovora o korištenju usluge na neodređeno vrijeme, bez obaveznog trajanja ugovora.

Prodajna akcija BH Telecoma je namijenjena  novim korisnicima sa navedenog područja, pravnim i fizičkim licima koja podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema /fiskalni obveznici po Zakonu o fiskalnim sistemima Brčko Distrikta BiH/.

Usluga Paket za fiskalne kase BH Telecoma uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u rad SIM kartice u fiskalnom uređaju.

BH Telecom ovu uslugu realizira putem servisno – distributivne mreže ovlaštenih proizvođača/distributera fiskalnih sistema, koji u ime BH Telecoma ugovaraju korištenje Paketa za fiskalne kase sa korisnicima.  Ovlašteni distributer /serviser je dužan da omogući ugovaranje usluge BH Telecoma,  putem koje se obezbjeđuje prenos podataka od fiskalnih uređaja do servera nadležne porezne uprave.

Odgovornost za održavanje funkcionalnosti fiskalnog uređaja koji uključuje i SIM karticu BH Telecoma je  na ovlaštenom distributeru /serviseru, koji je u slučaju ustanovljene smetnje ili kvara u odvijanju telekomunikacijske usluge dužan to prijaviti BH Telecomu.

               

 

21.03.2019