Obavijest o izmjenama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma od 1. januara 2019. godine

Izmjene u Cjenovniku

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. januara 2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika:

•           izmjene ponude Moja TV usluge sa aspekta vrste telefonskog uređaja koji se u sklopu terminalne opreme daje rezidencijalnim korisnicima Moja TV sa fiksnom telefonskom uslugom na besplatno korištenje. Od 1.1.2019. godine korisnicima će se davati na besplatno korištenje analogni telefon umjesto VoIP telefona.

•           izmjenu odredbi Specifičnih uslova „Paket za fiskalne kase” s ciljem prilagođavanja zakonskim aktima u BiH

•           izmjene Cjenovnika usljed potpunog povlačenja iz ponude sljedećih usluga i paketa: Moja porodica, mControl, postpaid mobilna telefonska usluga („m“paketi i mComplete paketi), MojaTV Premi i TopInternet

•           ispravke tehničkih grešaka

U okviru dijela Cjenovnika koji se odnosi na usluge BH Mobile mreže – u dijelu „Postpaid telefonske usluge“, mijenja tačka a) na način da se izjednačavaju DATA i CSD servis;

- brišu se tačke h) i i) u napomeni za „Naj broj“ i briše se „Promjena govorne prepaid tarife“.

U okviru izmjena Cjenovnika koje će se primjenjivati od 1.1.2019. godine vrše se i druge manje izmjene vezane za L.NET uslugu, kao i manje izmjene u  Prilogu „Specifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Korisnika“ i u Prilogu „Specifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Pretplatnika/Operatora usluga s dodatom vrijednosti“.

Kompletan Cjenovnik i specifični uslovi dostupni su na prodajnim mjestima i ovdje.

03.01.2019